Shia ahli
  Kerbela qadinlarinin bize oyretdiyi hicab dersi
 


 
Kərbəla qadınlarının bizə öyrətdiyi hicab dərsi

Bismilləhir Rahmənir Rahim

    
"Ey Peyğəmbər, öz zövcələrinə, qızlarına və möminlərin zövcələrinə de ki, örpəklərini örtsünlər. Bu onların hicab və iffətlə tanınması, nadürüstlərin onlara əziyyət verməməsi və incitməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayan və rəhm edəndir".   ("əl-Əhzab"  surəsi,  59-cu ayə. )

 

     Kərbəla qadınlarının bütün qadınlara, xüsusilə müsəlman qadınlara öyrətdiyi dərslərdən biri də hicab dərsidir. Başda Həzrət Zeynəb(s. ə) olmaqla İmamın(ə) məhzərində iştirak edən qadınlar bütün dünyaya əməli surətdə sübut etdilər ki, qadın cəmiyyətdə iştirak edib boynuna düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirə bilər və bununla yanaşı öz ismətini, iffətini, həyasını və hicabını Peğəmbər(s) buyurduğu kimi qorumağı bacarar. Bəziləri elə başa  düşməsinlər ki, hicab bağlamaqla bu işləri görmək mümkün deyil. Belə düşünənlər dar düşüncəli insanlardır. Kərbəla qadınları öz həya və hicablarını qorumaqla yanaşı, cəmiyyətdə iştirak edib öhdələrinə düşən vəzifələri lazımınca yerinə yetirdilər və bunu bir dərs olaraq bütün dünyaya sübut etdilər. İslam dininə əsasən hər bir müsəlman qadına özünü naməhrəmdən örtməsi vacibdir.                    

Bir gün bir qadın Həzrət Peyğəmbərin(s) hüzuruna gəlib dedi:"Ya Rəsulallah, bir qadın İslam məclisində hicabı olmadığı halda iştirak edə bilərmi?"Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu:"Xeyr, hicabsız  həmin məclisə gedə bilməz. Özünün hicabı varsa, geyinib getsin. Əgər yoxdursa, onu məclisə dəvət edənlər həmin qadın üçün hicab tapıb geyindirsinlər. Ondan sonra həmin məclisdə iştirak etsin".                     Qadın xeyir məclislərində hicaba riayət etmək şərtilə iştirak edə bilər. Çünki qadının hicaba riayət etməsi vacib əməllərdəndir.                                                                            Tarixdə qeyd olunmuşdur ki, Kərbəla əsirlərinin əllərindən hıcabı almışdılar. Onların başları açıq idi. Lakin nə dərəcədə açıq olduğu məlum deyil. Xanım Zeynəbin(s. ə) xütbəsində  də bu məsələyə işarə olunur. Hər halda əgər hicab onlardan alınmışdısa, məcburi şəkildə almışdılar. Çünki bu, artıq əsirlərin ixtiyarında deyildi. İmamın(ə) başını kəsdikləri kimi, qadınların da hicabını almışdılar. Əgər onlar hicabsız qalmışdılarsa, məcburiyyət qarşısında idilər. Bütün bunlara baxmayaraq, dil ilə camaatı başa salmaqla öz iffətlərini və hicablarını imkan daxilində müdafiə edirdilər. Hər bir halda çıxış yolu tapıb öz iffətlərini qoruyub saxladılar. Bütün bunlar dünya müsəlmanlarına böyük dərs idi. Kərbəla qadınları belə ismətli qadınlar idi. Harada hicabı müdafiə etmək imkan olurdusa, bu işi əsirgəmirdilər. Hətta şəhərə daxil olarkən ac, susuz, yorğun və əsir olduqları halda da Şimrdən iffətlərini saxlamaq üçün imkan daxilində izdihamın az olduğu yerdən keçməyi tələb etdilər. Bütün bu hərəkətlər "La ilahə illəllah" əhlinə hicab, iffət dərsi öyrədir.                                                     Xanım Zeynəbə(s. ə) vurulan qamçılar, verilən əzablar və qılınc yaraları hicabının əlindən alınması qədər ağır deyildi.

 

   Qeyd olunan bu nümunələr hicaba riayət, iffət və ləyaqəti qorumağı bizə bir dərs kimi başa salır. Quran ayələri, Peyğəmbərin hədisləri, həyat yoldaşları, qizi Xanım Zəhra(s. ə), Kərbəla hadisəsi də bunu bütün müsəlmanlara dərs kimi öyrədir.

Asif

Suriya                                                                                                                  

 
  Bu gün 45 ziyaretçi (160 klik) burda idi!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol