Shia ahli
  İmam Səccad (ə)
 

 

İmam Səccad (ə)

İran, İkinci Xəlifə Ömərin Dövründə Müsəlmanlar Tərəfindən Fəth Olunduqdan Sonra İran Şahı Yəzdgirdin Qızları Mədinəyə Gətirildilər. Hamı Mədinə Məscidinə Yığışaraq Ömərin Nə Əmr Edəcəyini Gözləyirdi. Ömər Onları Satmaq İstədikdə Əli (Ə) Bu İşə Mane Olub Buyurdu: “Qızları Sərbəst Burax, Qoy Öz İstədikləri Adama Ərə Getsinlər.” Bu Vaxt Qızlardan Biri Hüseyn İbn Əlini, O Birisi İsə İmam Həsən Müctəbanı Özünə Ər Seçdi. Əli (Ə) Hüseynə Buyurdu: “Bu Qızı Lazımınca Qoru, Çünki Onun Bətnində Allahın Yer Üzündə Ən Yaxşı Bəndəsi Və Bütün İmamların Atası Olan Bir İmam Dünyaya Gələcəkdir. ” Çox Keçmədi Ki, Əli İbn Hüseynin Vücudunun Günəşi, Hicri 38- Ci İlin Şaban Ayının 5- Də Cümə Axşamı Günü, Mədinədə İşiqlandı. Uşağın Adını Əli Qoydular, Sonralar İsə Zeynül-Abidin Və Səccad Ləqəblərinin Sahibinə Çevrildi.

Qısa baxış

 

Adı: Əli

Ləqəbi: Səccad Və Zeynül-Abidin

Kunyəsi: Əbu Muhəmməd

Atası: Hz. Hüseyn (Ə)

Təvəllüd Tarixi: Hicri 38-Ci İl

İmamlıq Müddəti: 35 İl

Ömrü: 57 İl

Şəhadəti: Hicri 95-Ci İldə Hişam İbn Əbdülməlikin Əmri İlə Zəhərlənmişdir.

Məzarı: Mədinə, Bəqi Qəbristanlığı.

 

Hərəkatın başlanması

Hicri 61-Ci Ilin Məhərrəm Ayının 11-Də Səhər Çağı, Imam Zeynül-Abidin (Ə) Şəhidlərin Ailəsi Ilə Birlikdə Düşmən Tərəfindən Mühasirə Olunmuş Bir Vəziyyətdə Ikən Əl-Ayaöını Da Zəncirlə Bağlayaraq O Həzrətin Daha Çox Narahat Olması Üçün Şəhidlərin Başlarını Gözünün Qabağında Qoymuşdular. Heç Şübhəsiz Əgər Bu Imam (Ə) Kərbəlada Olmasaydı Və Yezidin Cinayətlərini Yaxından Görməsəydi Və Həmin Cinayətlərini Yaxından Görməsəydi Və Həmin Cinayətləri Kufədə Və Şamda Xalqa Izah Etməsəydi, Bəni Üməyyə Höküməti Tarixdə Bu Dərəcədə Rüsvay Olmazdı. Hüseyn (Ə) Xanədanı, Onları Məğlub Hesab Edən Bir Dəstə Cahilin Güman Etdiyinin Əksinə Olaraq Getdikləri Hər Bir Yerdə Öz Inqilablarının Qələbəsindən, Yezidin Isə Məğlubiyyətindən Danışırdılar. Bundan Üstün Qələbə Nə Ola Bilər Ki, Düşmən Onlardan Qorxurdu Və Danışmağa Ağızlarını Açanda Xalq Onları Alqışlayıb Afərin Deyərək Düşmənlərinə Lənət Söyləyirdilər?!

 

İbn Ziyadın sarayında

Məmurlar Kufədə Vəziyyətin Gərginləşdiyini Ibn Ziyada Xəbər Verdikdə Əsirlərin Tezliklə Saraya Gətirilməsini Əmr Etdi. Ziyadın Alçaq Və Satqın Oğlu Təntənəli Bir Yığıncaq Təşkil Edib Kufənin Böyüklərini Də Oraya Dəvət Etmişdi. Beləliklə Də Öz Qüdrətini Onlara Göstərib, Lovğalanmaq Və Riya Etmək Istəyirdi. Elə Bu Vaxtı Hüseynin (Ə) Sağ Qalmış Ailə Üzvlərini Oraya Gətirdilər. Orada Olanların Hamısı Onlara Baxırdılar. Əsirlərin Heç Biri Kufə Cəlladı Ibn Ziyada Məhəl Qoymadı. Ibn Ziyad Qəzəblənmişdi Və Onlara Hörmətsizlik Etmək Istəyirdi, Lakin Cəsarəti Çatmadı. Həzrət Səccad (Ə) Ona Xitab Edib Buyurdu: “Ey Ziyad Oğlu! Bu Gün Qüdrət Taxtında Oturubsan, Peyğəmbərin (S) Uşaqları Isə Qarşında Durublar. Belə Güman Etmə Ki, Bizim Nəzərimizdə Qiymətli Bir Dəyərin Vardır.” Bu Cümlələr Ona Elə Təsir Etdi Ki, Kufənin Zülmkar Hakimi Əl-Ayağını Itirib Yaman Söyməyə Və Təhdid Etməyə Başladı. O, Əmr Etdi Ki, Imam Səccadı (Ə) Da Öldürsünlər. Əsrlərin Hərəkəti Və Orada Olanların Etirazı Ibn Ziyadın Verdiyi Əmri Geri Götürmək Məcburiyyətində Qoydu. Amma Imam Səccad (Ə) Yenidən Ona Xitab Edərək Belə Buyurdu: “Məni Öldürməklə Qorxudursan? Öldürülmək Bizim Adətimiz, Şəhid Olmaq Isə Kəramətimizdir.” Ibn Ziyad Çaş-Baş Qalmışdı, Onun Əsirlərini Oradan Aparmaq Əmrini Verməkdən Başqa Heç Bir Çarəsi Qalmamışdı.

Yezidin məclisində

Peyğəmbər (S) Xanədani Artiq Yorğun Və Narahat İdiş Onlari İplə Bir-Birinə Bağlayib Yezidin Sarayina Apardilar. Onlar Yezidlə Də İbn Ziyadla Davrandiqlari Kimi Rəftar Edirdilər. Bu Vaxt İmam Səccad (Ə) Buyurdu: “Ey Yezid! Sən Özünü Müsəlman Hesab Edirsən, Amma Əgər Peyğəmbər (S) Bizi Bu Vəziyyətdə, Belə Bağlanmiş Halda Görsə, Səninlə Necə Rəftar Edər Və Sənə Nə Deyər?” İmamin Bu Qəti Cümləsi Orada Olanlarin Hamisini Ağlatdi. Yezid İsə Qorxusundan Tez İplərin Kəsilməsini Əmr Etdi. Daha Sonra Yezid Ağir Sözlər Deməyə Başladi. Lakin Hüseynin (Ə) Övladlari, O Cümlədən İmam Səccad, Qarşisinda Dayanib İfşaedici Sözləri İlə Onu Rüsvay Edirdilər. İş O Yerə Çatdi Ki, Yezidin Hərəmxanasinin İçindən Belə Etiraz Və Ağlamaq Səsləri Ucaldi. Bu Etiraz Və Ağlamaqlarin Hər Biri Yezidin Başina Dəyən Bir Çəkicə Bənzəyirdi Ki, Onu İşrət Yuxusundan Oyadirdi. O, Başa Düşdü Ki, Əgər Peyğəmbərin (S) Varislərini Bir Az Da Öz Sarayinda Saxlasa, Qiyam Başlanar Və O Zaman Da Yezid Həlak Olar. O, Özünü Xalqin Etiraz Qəzəb Dənzində Qərq Olunmuş Bir Vəziyyətdə Görür, O Yan Bu Yana Baxaraq Özünə Bəraət Qazandirmaq Üçün Çixiş Yolu Axtarirdi. Birdən Qişqirib Dedi: “Allah Bu İbn Ziyada Lənət Eləsin. Mən Hüseyni Öldürmək Və Ailəsini Əsir Aparmağa Razi Deyildim.” Lakin Artiq İş İşdən Keçmişdi Və Hami Bilirdi Ki, Əsl Cinayətkar Onun Özüdür. Buna Görə Də Rüsvayçiliq Artmasin Deyə Dərhal Əmr Etdi Ki, Əsirləri Onlar Üçün Qabaqcadan Hazirlanmiş Xüsusi Yürə Aparsinlar. Peyğəmbərin Övladlarini Həmin Yerə Apardilar. Lakin Onlar Orada Da Sakit Durmayib Xalqa Yeaidin Cinayətləri Barədə Məlumat Verirdilər. Hətta İmam Hüseynin Üç Yaşinda Olan Qizi Rüqəyyə Də Bu Mübarizədə İştirak Edirdi.

 

Kərbəla inqilabının carçısı

Qeyd etdiyimiz kimi İmam Səccad (əleyhissəlam) Kərbəla faciəsində iştirak etmiş, atasının şəhadətindən sonra Əhli-beyt əsirlərinin başında olmaqla inqilabın və İmam Hüseyn əleyhissəlamın qızılqanlı şəhadətinin carçısı olmuş, öz söhbət və çıxışları ilə Əməvi hakimiyyətinin çirkin üzünü tanıtdırmaq və camaatın fikrini oyatmaqla məşğul olmuşdur. Əməvi hökumətinin Müaviyyənin dövründən e’tibarən Peyğəmbər ailəsinin əleyhinə uzun-uzadı təbliğatlarını (xüsusən Şamda) nəzərə almaqla şübhəsiz ki, əgər Əhli-beyt əsirləri Əməvi hakimiyyətinin iç üzünü açaraq camaatın fikrini oyatmasaydılar, İslam düşmənləri və hökumət nümayəndələri İmam Hüseyn əleyhissəlamın böyük və həmişəyaşar inqilabını tarix səhifəsindən pozar və onun simasını dəyişdirərdilər. Ancaq İmam Səccad əleyhissəlamın və eləcə də, digər əsirlərin əsir olduqları müddətdə apardıqları təbliğat (qeyd etməliyik ki, bu fürsəti onlara Yezidin axmaqlığı və şəxsi düşmənçiliyi vermişdir) İmam Hüseyn əleyhissəlamın düşmənlərinə bu fürsəti vermədi və Yezidi hər yerdə rüsvay etdi. İmam Səccad əleyhissəlamın təbliğati mübarizələrini İmam Hüseyn əleyhissəlamın həyatı bölməsində geniş şəkildə izah etdiyimiz üçün burada yalnız bununla kifayətlənirik.

 

 

Aşura xatirəsini əbədi saxlamaq

İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun sadiq dostlarının şəhadəti ümumi fikirlərdə Bəni-Üməyyəyə baha başa gəldiyindən və bu işin şər’iliyini sual altına aldığından bu faciəni əbədi yaşatmaq üçün İmam Səccad (əleyhissəlam) öz mənfi mübarizəsini şəhidlərə ağlamaqla davam etdirirdi. Şübhə yoxdur ki, bu yandırıcı göz yaşlarının və ürəkyandıran ağlamaqların bir məhəbbət kökü vardır. Çünki Kərbəla faciəsinin müsibəti o qədər böyük və ürəkağrıdan idi ki, o faciəni öz gözləri ilə görən şəxslər nə qədər ki, sağ idilər, onu yaddan çıxarmazdılar. Ancaq şübhəsiz ki, İmam Səccad əleyhissəlamın bu hadisəyə münasibətinin bir siyasi tə’sir və nəticəsi var idi. Aşura hadisəsinin tez-tez təkrarlanması Əməvi hökumətinin zülmlərini yaddan çıxmağa qoymurdu. İmam Səccad (əleyhissəlam) su içmək istəyərkən gözü suya sataşdıqda, gözlərindən yaş süzülməyə başlayırdı. Bunun səbəbini soruşanda, buyurardı: “(Yezidin adamları) suyu vəhşi və yırtıcı heyvanlar üçün azad qoyub atamın üzünə bağladıqları (və onu susuz qoyduqları) bir halda, mən necə ağlamayım?” İmam Səccad (əleyhissəlam) buyurardı: “Fatimənin (əleyhassəlam) balalarının ölümü yadıma düşərkən qəhər məni boğur.” Bir gün İmam Səccad əleyhissəlamın xadimi deyir: “Sizin qəm-qüssəniz qurtarmaq bilmir?” İmam Səccad (əleyhissəlam) buyurdu: “Vay olsun sənə! On iki oğlundan biri itmiş Yə’qub Peyğəmbər öz oğlunun ayrılığına o qədər ağladı ki, gözləri kor oldu, qəm-qüssənin çoxluğundan beli büküldü. Halbuki, oğlu sağ idi. (Onu tapacağından hələ tam ümidini kəsməmişdi.) Ancaq mən bədənləri bir-birinin yanında yerə düşmüş atamın, qardaşımın, əmimin və on yeddi nəfər qohum-əqrəbamın öldürülməsini öz gözlərimlə gördüm. Bu halda heç mənim qəm-qüssəm qurtararmı?” Misirin adlı-sanlı adamlarından biri olan Səhl ibn Şüeyb deyir: “Bir gün İmam Səccad əleyhissəlamın hüzuruna gedib dedim: “Kefiniz necədir?” Buyurdu: “Mən bilməzdim ki, Misirdən olan sizin kimi böyük bir şəxs mənim halımın necəliyini bilməsin? İndi ki bizim halımızı bilmirsən, sənin üçün izah edərəm. Bizim öz tayfamız arasında vəziyyətimiz Bəni-İsrailin oğullarını öldürüb qızlarını diri saxlayan fir’onların arasındakı vəziyyətə bənzəyir. Bu gün bizim vəziyyətimiz o qədər ağır və çıxılmazdır ki, camaat minbər başında oturub bizim əzizimizi söyərək düşmənlərimizlə dostluq edirlər.
 

Şəhadəti

İmam Səccad (Ə) Nəzarət Altinda Olduğu Üçün Təbliğat Vəzifəsini Dua Şəklində Bəyan Etmək Məcburiyyətində Qalmişdi. Onun Dualarinin Külliyati “Səhifeyi-Səccadiyyə” Adli Bir Kitabda Toplanmişdir.

 


 


 
  Bu gün 43 ziyaretçi (112 klik) burda idi!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol