Shia ahli
  Kebenin yeniden tikilmesi
 

Kəbənin yenidən tikilməsi


Hz. Məhəmməd (s.ə.s) 35 yaşında ikən Qureyşlilər Kəbənin təkrar inşasına qərar verdilər. Sonunda Kəbə təmir edilmiş və "Hacərül-Əsvəd"in təkrar köhnə yerinə qoyulması böyük bir problem halına gəlmişdi. Qəbilələr qılınclarını yarıya qədər sıyırmış və hər kəs bu şərəfin öz oymağına aid olmasını istəyirdi. Sonunda belə bir qərara gəldilər. Kəbəyə ilk girənin hakimliyini qəbul edəcəkdilər. Hər kəs maraqla kimin ilk girəcəyini gözləyirdi və təbii, Allah Rəsulunun heç bir şeydən xəbəri yox idi. Onun dosta düşmənə güvən təlqin edən gül üzü qapıdan görününcə, oradakılar sevinclə "əl-Əmin gəlir" dedilər və Onun qərarına qeydsiz şərtsiz razı olacaqlarını söylədilər. Allah Elçisi, dərhal: "Böyükcə bir parça gətirin." dedi, gətirildi. "Hacərül-Əsvəd", bu parçanın ortasına qoyuldu. Bütün oymaqların irəli gələnləri, parçanın fərqli uclarından tutaraq qoyulacaq yerə qədər apardılar. Allah Elçisi də orada daşı şəxsən özü götürüb yerinə yerləşdirdi. Və beləcə, böyük bir iç hərb önlənmiş oldu.Hz. Məhəmmədin (s) siması

Hz.Əlinin nəvələrindən İbrahim Məhəmməd (s.ə.s) rəvayət edir: "Babam Hz. Əli, Peyğəmbər Əfəndimizi izah edərkən Onu belə təvsif (səciyyələndirərdi) edərdi:" Peyğəmbər Əfəndimiz, nə həddindən artıq dərəcədə uzun, nə də qısa idi; O olduğu birliyin orta boylusu idi. Saçları, nə buruq nə də dümdüz idi; yüngülcə dalğalı idi. Mübarək üzlərinin rəngi qırmızıya oğurlayar şəkildə ağ; gözləri qara; kirpikləri sıx və uzun; çiyin başları iri quruluşlu idi… O, insanların ən comərd könüllüsü, ən doğru şifahi, ən yumşaq təbiətlisi və ən yoldaş canlısı idi. Özlərini qəflətən görənlər, Onun heybəti qarşısında çox şiddətli həyəcanlanarlar; üstün xüsusiyyətlərini bilərək söhbətində olanlar isə, Onu hər şeydən çox sevərdilər. Onun üstünlüklərini və gözəlliklərini tanıtmağa çalışan kimsə; Mən, gərək ondan əvvəl, gərək ondan sonra, onun kimi birini görmədim, demək surətiylə, Onu tanıtma xüsusundakı acizliyini və qeyri-kafiliyini etiraf edərdi. ALLAHın salat (dua, Peyğəmbərimizə (s.ə.v) edilən dua, istiğfar, rəhmət, namaz) və salamı Onun üzərinə olsun.


istinad: www.IslamaDogru.biz
Məlumatlardan istifadə zamanı Halallıq üçün istinad verin!

 
  Bu gün 43 ziyaretçi (138 klik) burda idi!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol