Shia ahli
  Kovser hedisi
 

Kövsər hədisi (Bəzi səhabələr Peyğəmbərdən (s) sonra yolunu azdılar )

“Mәn sizdәn әvvәl hovuza yetişәcәyәm. Mәnә gәlәn hәr kәs o hovuzun suyundan iзәr vә artıq susamaz. Bә’zi qruplar da mәnә gәlәrlәr ki, mәn onları tanıyaram. Onlar da mәni tanıyarlar. O anda mәnimlә onların arasında ayrılıq düşәr. “Bunlar mәnim sәhabәlәrimdir”- deyә, sәslәnәrәm. “Sәn bilmirsәn ki, bunlar sәndәn sonra nә elәdilәr?”-deyilәr. Mәn dә “mәndәn sonra dinimi dәyişdirәnlәr uzaq olsun”-deyәrәm.”

Mənbə - “Sәhih әl-Buxari”, c.4, sәh.94-dәn 99-a qәdәr vә sәh.156, c.3, sәh.32 vә “Sәhih Müslüm”, c.7, sәh.66,
“Hәdisi-Hauz”


 
  Bu gün 24 ziyaretçi (50 klik) burda idi!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=