Shia ahli
  Hüccətul-İslam vəl-muslimin Seyid Əli Əkbər Ocaq Nejad
 

Hüccətul-İslam vəl-muslimin Seyid Əli Əkbər Ocaq Nejad 1335-ci ilin baharında Ərdəbil şəhərində anadan olub. Bu şəhərdə ibtidai və orta təhsilini başa vurduqdan sonra dini elmlər üzrə təhsilini davam etdirmək üçün Qum şəhərindəki elmi-teoloji mərkəzə gedib və İslam İnqilabının qələbə çaldığı 1357-ci ilə qədər bu mərkəzdə təhsil dərəcələrini müvəffəqiyyətlə başa vurub. Hüccətul-İslam vəl-muslimin Seyid Əli Əkbər Ocaq Nejad müqəddəs Qum şəhərində böyük Ayətullahul-üzmalar Müdərris Əfqani, Vicdani Fəxr, Şeyx Əli Pənah Eştəhari, Əli Meşkini , Məhəmməd Fazil Lənkərani, Bəni Fəzl, Məhəmməd Reyşəhri və Müftiüş-şiə Ərdəbili kimi böyük alimlərdən dərs alıb. İslam İnqilabından sonrakı fəaliyyəti İslam İnqilabının qələbəsindən sonra o, dini və təbliğat fəaliyyəti ilə yanaşı, Ərdəbil şəhəri Mərkəzi İslam Komitəsinə, daha bir il isə Pars Abad Muğan şəhəri Mərkəzi İslam Komitəsinə sədrlik etmişdir. 1359-cu ilin əvvəllərindən etibarən 3 il müddətinə din təbliğatçısı kimi Astara şəhərində fəaliyyət göstərmiş, sonuncu ildə işə həmin şəhərin İmam-cüməsi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Bu fəaliyyətlərinin ardınca o, təhsilini davam etdirmək üçün yenidən Qum şəhərinə köçmüş və 1371-ci ilə qədər burada təhsil və tədris dərəcələrini müvəffəqiyyələ başa vurmuşdur. Hüccətul-İslam vəl-muslimin Seyid Əli Əkbər Ocaq Nejad 1370-ci ildə o dövrkü ölkə başçısı Ayətullah Haşimi Rəfsəncaninin göstərişi əsasında yenicə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Respublikası üzrə Dini İşlər Qərargahının məsul sədri vəzifəsinə təyin olunmuş, iş fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına müntəzəm gediş-gəlişindən sonra 1373-75-ci illər ərzində Ali Məqamlı Rəhbərin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Ayətullah Saberi Həmədaninin birinci müavini vəzifəsini də öhdəsinə götürmüşdür. Ayətullah Saberi Həmədanindən sonra 1375-ci ildən etibarən Ali Məqamlı Rəhbərin Azərbaycan Respublikasında nümayəndəsi təyin olunmuşdur. Həmçinin Hüccətul-İslam vəl-muslimin Seyid Əli Əkbər Ocaq Nejad 1375-ci ildən etibarən artıq 14 ildir ki, İİR-nın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviridir. Bundan əlavə, o, Azərbaycan Respublikasında bəzi dini mərkəzlərin və mərceyi-təqlidlərin
nümayəndəsi kimi də fəaliyyət göstərmişdir.

Azərbaycan dilində çap olunmuş əsərləri:
"Qədr gecələri”; 1 cilddə
"İnsana inam”; 1 cilddə
"Qəlbdən süzülən damcılar” (məqalələr məcmuəsi); 1 cilddə
"Əhli-beytin (ə) məqamı”; 1 cilddə
"Quran belə deyir”; 2 cilddə
"Aşura dərsləri”; 1 cilddə

Çap olunmamış əsərləri:
"Qəlb və halat-e moxtəlef-e an əz nəzər-e ...” ; fars dilində, 2 cilddə
"Tuba-ye şəcəre-ye teyyibe”; fars dilində, 1 cilddə
"Şeytan və damha-ye fəribənde-ye an”; fars dilində, 1 cilddə
"İzzət və əzizan dər eslam”; fars dilində, 1 cilddə
http://ocaqnejad.com
 
  Bu gün 24 ziyaretçi (130 klik) burda idi!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=